RODO

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma PHU AX-BUD Andrzej Górski, z siedzibą w Ślesinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17, a współadministratorem – AX-BUD Inwestycje Sp.z o.o.  z siedzibą w Ślesinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17 oraz Gotowe Dachy Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowcu 8A, 62-561 Ślesin

Jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować : adres email: sekretariat@ax-bud.pl lub pisemnie na podany powyżej adres Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane  i  przechowywane  przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody .

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia,  zawarciem i wykonywaniem umowy oraz świadczeniem usług zgodnie z umową.
  •  prowadzone postępowania  przetargowe,
  •  marketingowe – jeśli Państwo wyrażą na to zgodę,
  • Inna  działalność administratora, w tym ewentualne dochodzenie roszczeń  wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy .

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma AX-BUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17, a współadministratorem –  PHU AX-BUD Andrzej Górski z siedzibą w Ślesinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17.

Jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować : adres email: sekretariat@ax-bud.pl lub pisemnie na podany powyżej adres Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane  i  przechowywane  przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody .

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia,  zawarciem i wykonywaniem umowy oraz świadczeniem usług zgodnie z umową.
  •  prowadzone postępowania  przetargowe,
  •  marketingowe – jeśli Państwo wyrażą na to zgodę,
  • Inna  działalność administratora, w tym ewentualne dochodzenie roszczeń  wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy .

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.